Disclaimer & Privacystatement

Disclaimer & Privacystatement Kwekerij Van der Velde

De inhoud en werking van deze website is voortdurend punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren. De geboden informatie en werking kunnen door Kwekerij Van der Velde op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van Kwekerij Van der Velde kunnen geen rechten worden ontleend. Kwekerij Van der Velde is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van Kwekerij Van der Velde, kennisnemen. Kwekerij Van der Velde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van Kwekerij Van der Velde is verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van Kwekerij Van der Velde bestaat geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

De gegevens die via de website van Kwekerij Van der Velde worden verzameld, worden gebruikt voor de administratie en om bestellingen via de webshop te kunnen verwerken. Persoonsgegevens worden door Kwekerij Van der Velde niet aan derden verstrekt.